Pregled vpliva CO na mirujočega človeka:

 

 200 ppm (0,02%)

Rahel glavobol po 2 do 3 urah.

 400 ppm

Močan glavobol po 1 do 2 urah.

 800 ppm

Vrtoglavica , slabost s povečanjem v
45 minutah. Nezavest v 2 urah.
 

 1600 ppm

Vrtoglavica in slabost v 20 minutah,
smrt v 2 urah.

 3000 ppm

Vrtoglavica in slabost v 5 do 10
minutah, smrt v 30 minutah.

 6400 ppm

Vrtoglavica in slabost v 1 do 2
minutah, smrt v 10 do 15 minutah.

 12800 ppm

Smrt v 1 do 3 minutah.

 125000 ppm

Spodnja eksplozivna meja.


Pomemben faktor je dolžina trajanja vdihavanja CO. Tako ima identičen vpliv vdihavanja CO v koncentraciji 200 ppm dve uri, kot ce bi vdihavali CO pri koncentraciji 50 ppm v osmih urah.

Skratka - zastrupitev je produkt koncentracije in časa.


Last Update: Feb. 1. 2002                          Copyright ©2002 ODIS.SI 

anblue.gif (10916 bytes)